Privacy beleid partners

Port2GO B.V., gevestigd te Prins Bernhardlaan 156, 2505 VT Alphen aan den Rijn, Nederland (Hierna: “Port2GO”of “wij”) is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verkregen via www.Port2GO.nl (Hierna: “Website”). In deze privacyverklaring zet Port2GO uiteen hoe om te gaan met de persoonsgegevens die wij ontvangen. Dit privacy beleid is opgesteld voor de partners.

Wij respecteren te allen tijde de privacy van onze klanten, gebruikers en partners. Wij zorgen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonlijke informatie.

Port2GO behoudt zich het recht de privacyverklaring in de toekomst uit te breiden en te wijzigen. De meest recent bijgewerkte Privacy verklaring vindt u op de website.

Verzamelde gegevens

Zonder de persoonlijke informatie van onze partners kan er geen account worden aangemaakt. Door middel van het account kunt kan de online omgeving van de haven worden beheert. De voornaamste reden voor het verzamelen van de gegevens is voor accountdiensten en gegevens van de havenlocatie aan de gebruiker.

Doeleinden gegevens

De opgevraagde gegevens van onze partners worden gebruikt voor het beheer van de online omgeving en communicatie tussen Port2GO, haven en gebruikers. De gegevens kunnen gebruikt worden voor updates en nieuws.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan Derden

Uiteraard waardeert Port2GO het vertrouwen, wij zullen daarom ook zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Het verspreiden van uw gegevens aan Derden is echter onvermijdelijk. Verschillende partijen dienen wij namelijk op de hoogte te stellen van uw gegevens. Het hoofddoel is het verstrekken van de contact gegevens aan de gebruiker. Naar aanleiding van een boeking worden de locatiegegevens verstrekt aan de boeker en bootgebruiker.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen omtrent het Privacy beleid voor partners? Neem dan contact met ons op via onze email info@Port2GO.nl of via de live chat.